Povreda, bolest ili smrtni slučaj na putovanju – šta raditi?

Povreda, bolest ili smrtni slučaj na putovanju – šta raditi?

Povreda, bolest ili smrtni slučaj na putovanju – šta raditi?

Ovo je tema o kojoj se nerado priča, ali tokom putovanja mogu da se dese razne nepredviđene situacije. Iako se uvek nadamo da će sve proći u najboljem redu, bolje je da na vreme razmišljamo o potencijalnim rizicima koje putovanje nosi i da se informišemo šta u takvim situacijama treba da radimo.

Jedna od najvažnijih stvari koje putnik treba da uradi pre polaska na put je da sebi obezbedi putno zdravstveno putovanje, čak i ako se radi o kratkom boravku van zemlje.

U slučaju povrede, bolesti ili smrtnog slučaja, posedovanje ovog osiguranja poštedeće putnike mnogih komplikacija. A evo šta još treba da znate (u skladu sa preporukama Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije):

U slučaju povrede ili potrebe za hitnom medicinskom zaštitom

 • U roku od 24 sata od nastanka nemilog događaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je povređeni osiguran (ovo je bitno zbog pokrivanja troškova lečenja i hospitalizacije, kao i prevoza povređenog-lečenog nazad u Srbiju, kada se za to steknu uslovi);
 • Ukoliko se ispostavi da povređeni ili lice na medicinskom tretmanu mora ostati u bolnici duži period od perioda na koji mu je odobrena viza ili će boravak u bolnici biti duži od perioda u kome je u toj zemlji moguć boravak bez vize (npr. bolest ili povreda su se desile 85. dana boravka u Šengen zoni, a bez vize je moguće boraviti do 90 dana), potrebno je da sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom bolesnog-unesrećenog odete u policiju za strance (najkasnije u toku trajanja vize ili bezviznog režima) i zatražite produženje vize ili odobrenje za dalji boravak usled novonastalih okolnosti. Ovo je važno zbog toga što će, ukoliko dođe do prekoračenja vize ili probijanja dozvoljenog bezviznog boravka, povređeni-unesrećeni biti kažnjen ne malim novčanim iznosom i mogućom zabranom ponovnog ulaska u dotičnu zemlju. Nažalost, administracija je neumoljiva i o ovome svakako treba voditi računa;
 • Ukoliko se radi o maloletnom detetu (posebno maloj deci) ili starim licima, verovatno je da će tokom lečenja biti potrebno prisustvo roditelja ili bliskog srodnika. U ovakvoj situaciji postupiti kao i za samog povređenog-unesrećenog i na osnovu njegove medicinske dokumentacije zatražiti produženje vize ili dozvole boravka za roditelja ili bliskog srodnika u policiji za strance. Potrebno je prilikom podnošenja ovakvog zahteva podneti i dokaz o srodstvu;
 • Ukoliko putujete preko agencije, budite u kontaktu sa njenim predstavnicima na destinaciji, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama;
 • Ukoliko unesrećeni nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za povređenog i njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice, odnosno povređenog. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti vam može pomoći;
 • Obavestiti najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje će vam dati adresu policije za strance i druga praktična uputstva.

Ukoliko nastupi smrt osobe sa kojom putujete

 • Pozovite hitnu pomoć;
 • Pozovite policiju kako bi se izvršio uviđaj;
 • Potrudite se da pronađete pasoš preminulog;
 • Ukoliko je pasoš iz bilo kog razloga nedostupan ili je uništen, obezbedite da vam rođaci ili prijatelji najbržom vezom (DHL-om ili faksom) dostave izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvo preminulog;
 • U roku od 24 sata od smrtnog slučaja, obavestite kol-centar osiguravajućeg društva kod koga je preminuli bio osiguran (ovo je od velike važnosti zbog pokrivanja troškova prenosa posmrtnih ostataka i naknade štete kada su za to ispunjeni uslovi);
 • Budite u kontaktu sa predstvnicima agencije posredstvom koje ste otputovali na destinaciju, obično su od velike pomoći u ovakvim situacijama (ukoliko ste otputovali posredstvom turističke agencije).
 • Ukoliko preminuli nije imao putno osiguranje ili se prema osiguravajućem društvu nije reagovalo na vreme, takva situacija postaje ozbiljan problem za njegovu porodicu. Svi troškovi padaju na teret porodice. Vodite o ovome računa, jer država nema nikakvih obaveza u ovakvoj situaciji, niti vam može pomoći;
 • Obavestite najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo koje će vam dati detaljnija uputstva po pitanju organizacije transporta, kontakta sa pogrebnim zavodom i izrade potrebne dokumentacije za transport posmrtnih ostataka (ovo je bitno kako biste povezali osiguravajuće društvo sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvom).
Podelite ovaj članak...

Pošaljite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Current ye@r *

X