Zdravlje – Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu – Travel Magazine

Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

Zdravstvena zaštita u inostranstvu, za vreme turističkog boravka, koristi se na osnovu zaključenih međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srbije.

Obrazac, odnosno potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara i njegovog nalaza i mišljenja da osigurano lice nije bolovalo od akutne ili hronične bolesti u poslednjih 12 meseci, potvrde izabranog lekara stomatologa o stanju zuba, kao i mišljenja lekarske komisije nadležne filijale zdravstvenog osiguranja.

Obrazac, odnosno potvrdu izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja kod koje je lice osigurano u Srbiji, na period od najduže 90 dana od dana izdavanja.

Za vreme boravka u inostranstvu, osigurano lice može da koristi zdravstvenu zaštitu samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravlja strane države.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova možete pogledati tabelu u kojoj su tačno navedene zemlje u kojima se može besplatno ostvariti zdravstvena zaštita, kao i nazivi obrazaca i potvrda koje pre putovanja treba pribaviti.

Podelite ovaj članak...
0Shares
Podelite ovaj članak...

Pošaljite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *